[ 10 ม.ค. 60 ] Learning Camp ค่ายคุณธรรม กิจกรรมอาชีวอาสา ประจำปีการศึกษา 2559

Learning Camp ค่ายคุณธรรม กิจกรรมอาชีวอาสา ตามรอยพ่อ...พอเพียง ที่ ค่ายพญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
และ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้าง ที่โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 5-6 มกราคม 2560