[ 31 ส.ค. 60 ] ติดตามผลการดำเนินการจัดตั้งผลจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ติดตามผลการดำเนินการจัดตั้งผลจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
โดยคณะกรรมการนิเทศฯ
วันที่ 29 สิงหาคม 2560