[ 31 ส.ค. 60 ] บริจาคเลือดร่วมกับเทศบาลโคกกรวด

บริจาคเลือดร่วมกับเทศบาลโคกกรวด
โดย สภากาชาดจังหวัดนครราชสีมา