[ 28 พ.ย. 60 ] กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ปวช.1

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ปวช.1
ณ ค่ายลูกเสือปากช่องแคมป์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560