[ 04 ธ.ค. 60 ] ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2017

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
วันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560