[ 12 ม.ค. 61 ] ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมอบของให้วันเด็ก

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมอบของให้วันเด็ก โรงเรียนมะขามเฒ่า และโรงเรียนหนองเป็ดน้ำ
วันที่ 12 มกราคม 2561