[ 01 มิ.ย. 61 ] พิธีไหว้พระประจำวิทยาลัยของครูและนักเรียนสายช่างอุตสาหกรรม

พิธีไหว้พระประจำวิทยาลัยของครูและนักเรียนสายช่างอุตสาหกรรม
1 มิถุนายน 2561