[ 04 มิ.ย. 61 ] ลงนามสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

ลงนามสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา ร่วมกับ โรงแรมราชประชาสปอร์ต รีสอร์ท