[ 29 มิ.ย. 61 ] กีฬาอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กีฬาอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
วันที่ 26 มิถุนายน 2561