[ 03 ก.ค. 61 ] ลงนามกับสถานประกอบการระบบทวิภาคี สาขาวิชาการโรงแรม

ลงนามสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ร่วมกับ โรงแรม ลีโอซอ วันที่ 3 กรกฏาคม 2561