[ 18 ธ.ค. 61 ] ประชุมผู้ปกครองและลงนามสัญญาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาใหม่ 2562

ประชุมผู้ปกครองและลงนามสัญญาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาใหม่ ปัการศึกษา 2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2561