[ 06 ส.ค. 62 ] ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา "วัดศรีษะละเลิง" ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 17 กรกฎาคม 2562