[ 11 ธ.ค. 62 ] Fix It Center วัดยางใหญ่

Fix It Center วัดยางใหญ่ วันที่ 21-22 พ.ย. 2562