[ 09 ก.พ. 58 ] ค่ายการเรียน Learning Camp 2557 รุ่นที่ 2