หัวข้อ : ผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค
| เข้าชม 242 |

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา ได้รับการคัดสรรจากคณะกรรมการให้เป็นผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค
โดยได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

วันที่ลงโพสต์ 27 มิ.ย. 60