หัวข้อ : สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
| เข้าชม 546 |

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชั้น 4 อาคารเรืองวิชา
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 13.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันเข้าสอบ
1.บัตรนักศึกษา ตัวจริง
2.บัตรประชาชน ตัวจริง
3.อุปกรณืเครื่องเขียน ฝ่ายจัดสอบเป็นผู้จัดหาให้
4.แต่งกายชุดนักศึกษา
5.ห้ามเข้าห้องสอบช้ากว่า 10 นาฑีมิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ

วันที่ลงโพสต์ 25 ม.ค. 61