หัวข้อ : ประกาศรับสมัครงานด่วน !! หลายตำแหน่ง
| เข้าชม 605 |

รับสมัครอาจารย์ประจำดังนี้
1.อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจสถานพยาบาล 1 ตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์ หรือผ่านการฝึกงานด้านสาธารณสุข สามารถทำงานด้านสาธารณสุขได้
2. อาจารย์ประจำสาขาไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า(วิชาเอก) มีใบประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
3. อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องกล/ยานยนต์ 1 ตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล มีใบประกอบวิชาชีพจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
4.อาจารย์ประจำสาขาอากาศยาน 1 ตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีช่างอากาศยาน หรือประกาศนียบีติวชาชีพชั้นสูง สาขาช่างอากาศยาน
5. อาจารยประจำสาขา ช่างไฟฟ้าอีเล็คโทรนิกส์ 1 ตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาช่างไฟฟ้าอีเล็คทรอนิกส์

สมัครด้วยตนเอง ติดต่องานบุคลากร ชั้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
หรือทาง e-mail jintanamoji@gmail.com
โทรศัพท์ 062-5454828 063-3399350

วันที่ลงโพสต์ 15 ก.พ. 61