หัวข้อ : อบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1
| เข้าชม 294 |

อบรม วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561
ทดสอบ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

วันที่ลงโพสต์ 09 เม.ย. 61