หัวข้อ : ประกาศ !! รับสมัครงาน จำนวน 1 อัตรา
| เข้าชม 128 |

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับประกาศนียัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาด้านงานวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สนใจสมัครงานได้ที่
งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรืองวิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-465169 ต่อ 216 หรือ 062-5454828, 063-3399350
e-mail jintanamoji@gmail.com jin24956@hotmail.com

วันที่ลงโพสต์ 17 ธ.ค. 61