หัวข้อ : การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค
| เข้าชม 85 |

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร Electrical Installations
ขอแสดงความยินดี นายอัมรินทร์ แผ้วสูงเนิน ปวส.1 สาขาช่างไฟฟ้า
ได้เหรียญทองแดง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

วันที่ลงโพสต์ 09 ก.ค. 62