หัวข้อ : โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
| เข้าชม 340 |

ขอเชิญนักศึกษา ปวช. ทุกสาขาวิชา
เข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ และประสบกาณ์ตรงผ่านกระบวนการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
ณ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี
CP Meiji MILK MUSEUM และ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 2 สิงหาคม 2562

วันที่ลงโพสต์ 30 ก.ค. 62