กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์ดี แปลงนาสาธิต ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563


วันที่โพสต์ 01 ธ.ค. 63