C-TECH Home  |  Students Login  |  Teacher Login  |  C-TECH Mail  |  Contact Info  |
นักศึกษาซีเทค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะกา... 
TOYOTA KORAT 1988 ขอเชิญนักศึกษาประกวดออกแบบ Toyota Korat 1988... 
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงเงินรางวัล โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่ง... 
ระเบียบการออกฝึกงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา... 
ข่าวดี ข่าวด่วน ฟรีตลอดโครงการ !!!... 
ปฏิทินออกบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ฝ่ายบริหารธุ... 
... 
ภาพ โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๗... 
นักศึกษาชาวซีเทคทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสนาม 80 ปี วันที่ 9 ส.ค. 57... 
นักศึกษาชาวซีเทคเข้าร่วมทำกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 8 ส.ค. 57... 
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Chanapollakhan Technological College Nakhonratchasima
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา 77/1 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4 4 - 4 6 5 1 6 7 - 9 ( อัตโนมัต 5 คู่สาย ) โทรสาร 0 4 4 - 2 8 2 5 2 4