C-TECH Home  |  Students Login  |  Teacher Login  |  C-TECH Mail  |  Contact Info  |
ข่าวดี ข่าวด่วน ฟรีตลอดโครงการ !!!... 
ปฏิทินออกบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ฝ่ายบริหารธุ... 
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557... 
ประกาศจากสำนักวิชาการ กำหนดการส่งงานของครูผู้สอนทุกท่าน... 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556... 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เจ้าหน้าที่... 
ภาพการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย วันที่ 17 กรกฎาคม 2557... 
ภาพกิจกรรมการทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษาวันที่ 10 กรกฎาคม 2557... 
ภาพการอบรมดูงาน สาขาธุรกิจค้าปลีก ที่ บ.เดอะมอลล์ นครราชสีมา จำกัด 4 ก.ค. 57... 
ภาพการอบรมดูงาน สาขาบัญชี ที่สำนักหักบัญชีธนาคาร นครราชสีมา 9 ก.ค. 57... 
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Chanapollakhan Technological College Nakhonratchasima
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา 77/1 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4 4 - 4 6 5 1 6 7 - 9 ( อัตโนมัต 5 คู่สาย ) โทรสาร 0 4 4 - 2 8 2 5 2 4