เฉลิมฉลอง 80 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
จำนวน 0 ข้อความ | ดูทั้งหมด

คำถวายพระพร : 250 ตัวอักษร

ชื่อผู้ลงนาม : 150 ตัวอักษร

ใส่ตัวเลขที่เห็น 975123


กรุณาใช้คำที่สุภาพและศัพท์ที่เหมาะสม เราเป็นคนไทยนะครับ
ควรใส่คำถวายพระพรอย่างน้อย 25 ตัวอักษร