ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการผู้ก่อตั้ง
 
นายฉลอม อินทกุล, ดร.เรียม อินทกุล, นายสกลธ์ อินทกุล, นายสกุล อินทกุล, ร.อ.นพ.ศรัญย์ อินทกุล
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 4 เมษษยน พ.ศ 2535
สถานที่ตั้ง
 
เลขที่ 77/1 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
เป็นสถาบันที่มีเนื้อที่กว้างขวางประมาณ 39.5 ไร่ ปลูกตั้นไม้นานาพันธุ์ อาทิเช่น ประดู่ ปีบ ปาริชาติ ชัยพฤกษ์ ฯลฯ
อาคารแบ่งออกได้ 4 ส่วน ดังนี้
1. อาคารเรืองวิชา 6 ชั้น 100 ห้องเรียน พื้นที่ 9,000 ตารางเมตร
2. อาคารโรงฝึกงานแยกออกเป็นสัดส่วนเฉพาะงาน 5 สาขา ได้แก่ อาคารฝึกงานช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง
ช่างเทคนิคสถาปัตย์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
3. อาคารปกครองอยู่ส่วนหน้าสุด
4. อาคารเก็บกาญจนา
ชื่อวิทยาลัย
 
ภาษาไทย : วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์
ภาษาอังกฤษ : Chanapolkhan Technological College
สีประจำวิทยาสัย
 
สีแสด : ความรุ่งโรจน์ดุจแสงอาทิตย์ที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
สีน้ำเงิน : ความแน่วแน่ ความหนักแน่น สุขุม
   
ปรัชญาประจำโรงเรียน
  ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นวัตกรรม นำชุมชน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 
ความหมายสัญลักษณ์รวงผึ้ง
- ความขยันขันแข็ง รู้จักแบ่งหน้าที่
- ความปราณีตในการทำงาน
- ความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
- มีความรู้เป็นพิษสง
- ความซื่อสัตย์มัธยัสต์
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
 
ต้นชัยพฤกษ์
- ต้นไม้แห่งชัยชนะ สอดคล้องกับนามวิทยาลัยคือ "ชนะพลขันธ์"
เพลงประจำโรงเรียน
 
แสดน้ำเงิน คือ ใจของผองน้องพี่ ดั่งชีวีภูมิใจรักสถาบัน
จากถิ่นใดรวมใจเราไว้ด้วยกัน ดังเลือดเดียวมั่น ผูกพันสัญญา
แสดน้ำเงิน คือ คำมั่นฉันท์น้องพี่ สรรสร้างความดี สามัคคียืนยง
มุ่งก้าวไป ด้วยใจอันซื่อตรง ศักดิ์ศรีดำรง คงไว้คู่แสดน้ำเงิน