ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัย

การก่อตั้ง

     ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ 2535

สถานที่ตั้ง

     เลขที่ 77/1 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
     เป็นสถาบันที่มีเนื้อที่กว้างขวางประมาณ 39.5 ไร่ ปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ อาทิเช่น ประดู่ ปีบ ปาริชาติ ชัยพฤกษ์ ฯลฯ อาคารแบ่งออกได้ 4 ส่วน ดังนี้
         1. อาคารเรืองวิชา 6 ชั้น 100 ห้องเรียน พื้นที่ 9,000 ตารางเมตร
         2. อาคารโรงฝึกงานแยกออกเป็นสัดส่วนเฉพาะงาน 5 สาขา ได้แก่ อาคารฝึกงานช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างเทคนิคสถาปัตย์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
         3. อาคารปกครองอยู่ส่วนหน้าสุด
         4. อาคารเก็บกาญจนา

ชื่อวิทยาลัย

     ภาษาไทย : วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์
     ภาษาอังกฤษ : Chanapolkhan Technological College

สีประจำวิทยาลัย

    - สีแสด : ความรุ่งโรจน์ดุจแสงอาทิตย์ที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
    - สีน้ำเงิน : ความแน่วแน่ ความหนักแน่น สุขุม


ปรัชญาประจำวิทยาลัย

     ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย

ความหมายสัญลักษณ์รวงผึ้ง
    - ความขยันขันแข็ง รู้จักแบ่งหน้าที่
    - ความปราณีตในการทำงาน
    - ความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
    - มีความรู้เป็นพิษสง
    - ความซื่อสัตย์มัธยัสต์

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นชัยพฤกษ์
    - ต้นไม้แห่งชัยชนะ สอดคล้องกับนามวิทยาลัยคือ "ชนะพลขันธ์"
     
     

เพลงประจำวิทยาลัย

     แสดน้ำเงิน คือ ใจของผองน้องพี่
ดั่งชีวีภูมิใจรักสถาบัน
จากถิ่นใดรวมใจเราไว้ด้วยกัน
ดังเลือดเดียวมั่น ผูกพันสัญญา
     แสดน้ำเงิน คือ คำมั่นฉันท์น้องพี่
สรรสร้างความดี สามัคคียืนยง
มุ่งก้าวไป ด้วยใจอันซื่อตรง
ศักดิ์ศรีดำรง คงไว้คู่แสดน้ำเงิน