ENGLISH MATE ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว

... การนำเอาภาพยนต์ชั้นยอดมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และยังสามารถเลือกบทเรียนเองตามใจชอบ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียนห้องสมุด ขอแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต READ MORE

SMART CLASSROOM ห้องเรียนอัจฉริยะ

... หนึ่งเดียวห้องเรียนอัจฉริยะทุกห้องทั้งวิทยาลัย มีทั้งโต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับอากาศ ตอบโจทย์ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม ความรู้หาได้ง่ายและสนุกกว่าที่เคย READ MORE
นักศึกษาใหม่
กองทุน
ภาคสมทบ
ศิษย์เก่า
ระบบทวิภาคี
มาทำความรู้จัก C-Tech
C-Tech โรงเรียนประชาธิปไตย
ตารางสอบกลางภาคเรียน 1/2561...
     Download ตารางสอบ ปวช.
Download ตารางสอบ ปวส....
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขา...
     ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขา
วันที่ 3 สิงหาคม 2561...
ประกาศรับสมัครงานด่วน !! หลายตำแหน่ง...
     รับสมัครอาจารย์ประจำดังนี้
1.อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจสถานพยาบาล 1 ตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์ หรือผ่านการฝึกงานด้านสาธารณสุข สามารถทำง...
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560...
     Download ตารางสอบ ปวช. ,  Download ตารางสอบ ปวส.

ตรวจเช็คบัตรเข้าห้องสอบและบัตรนักศึ...
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2...
     สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชั้น 4 อาคารเรืองวิชา
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตั้งแต่เวลา ...