SMART CLASSROOM ห้องเรียนอัจฉริยะ

... หนึ่งเดียวห้องเรียนอัจฉริยะทุกห้องทั้งวิทยาลัย มีทั้งโต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับอากาศ ตอบโจทย์ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม ความรู้หาได้ง่ายและสนุกกว่าที่เคย READ MORE
นักศึกษาใหม่
กองทุน
ภาคสมทบ
ศิษย์เก่า
ระบบทวิภาคี
มาทำความรู้จัก C-Tech
C-Tech โรงเรียนประชาธิปไตย
กำหนดการรับใบประกาศและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561...
     DOWNLOAD กำหนดการ...
ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2561...
     Download ตารางสอบ ปวช.
Download ตารางสอบ ปวส....
การแข่งขันกีฬา C-Tech แชมเปียนส์คัพ ครั้งที่ 1 ฟุตบอล 7 คน...
     ประเภทการแข่งขัน
ฟุตบอลชาย ๗ คน รุ่นประชาชนทั่วไป

กำหนดวันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ถึง ๑มีนาคม ๒๕๖๒
ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสม...
ตารางสอบกลางภาคเรียน 2/2561...
     Download ตารางสอบ ปวช.
Download ตารางสอบ ปวส....
ประกาศ !! รับสมัครงาน จำนวน 1 อัตรา...
     เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับประกาศนียัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาด้านงานวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สนใจสมัครงานได้ที่
งา...