SMART CLASSROOM ห้องเรียนอัจฉริยะ

... หนึ่งเดียวห้องเรียนอัจฉริยะทุกห้องทั้งวิทยาลัย มีทั้งโต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับอากาศ ตอบโจทย์ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม ความรู้หาได้ง่ายและสนุกกว่าที่เคย READ MORE
นักศึกษาใหม่
กองทุน
ภาคสมทบ
ศิษย์เก่า
ระบบทวิภาคี
มาทำความรู้จัก C-Tech
C-Tech โรงเรียนประชาธิปไตย
ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/2561...
     Download ตารางสอบ ปวช.
Download ตารางสอบ ปวส....
ตารางสอบกลางภาคเรียน 1/2561...
     Download ตารางสอบ ปวช.
Download ตารางสอบ ปวส....
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขา...
     ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขา
วันที่ 3 สิงหาคม 2561...
ประกาศรับสมัครงานด่วน !! หลายตำแหน่ง...
     รับสมัครอาจารย์ประจำดังนี้
1.อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจสถานพยาบาล 1 ตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์ หรือผ่านการฝึกงานด้านสาธารณสุข สามารถทำง...
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560...
     Download ตารางสอบ ปวช. ,  Download ตารางสอบ ปวส.

ตรวจเช็คบัตรเข้าห้องสอบและบัตรนักศึ...