SMART CLASSROOM ห้องเรียนอัจฉริยะ

... หนึ่งเดียวห้องเรียนอัจฉริยะทุกห้องทั้งวิทยาลัย มีทั้งโต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับอากาศ ตอบโจทย์ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม ความรู้หาได้ง่ายและสนุกกว่าที่เคย READ MORE
นักศึกษาใหม่
กองทุน
ภาคสมทบ
ศิษย์เก่า
ระบบทวิภาคี
มาทำความรู้จัก C-Tech
C-Tech โรงเรียนประชาธิปไตย
ตารางสอบกลางภาคเรียน 2/2561...
     Download ตารางสอบ ปวช.
Download ตารางสอบ ปวส....
ประกาศ !! รับสมัครงาน จำนวน 1 อัตรา...
     เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับประกาศนียัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาด้านงานวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สนใจสมัครงานได้ที่
งา...
ประกาศ !! รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา...
     คุณวูฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สนใจติดต่อ
งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรืองวิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์
โทรศัพท์ 044-465169 ต่อ 216 มือถือ 062-5454828,063-3399350...
ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/2561...
     Download ตารางสอบ ปวช.
Download ตารางสอบ ปวส....
ตารางสอบกลางภาคเรียน 1/2561...
     Download ตารางสอบ ปวช.
Download ตารางสอบ ปวส....