ENGLISH MATE ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว

... การนำเอาภาพยนต์ชั้นยอดมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และยังสามารถเลือกบทเรียนเองตามใจชอบ สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียนห้องสมุด ขอแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต READ MORE

SMART CLASSROOM ห้องเรียนอัจฉริยะ

... หนึ่งเดียวห้องเรียนอัจฉริยะทุกห้องทั้งวิทยาลัย มีทั้งโต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับอากาศ ตอบโจทย์ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม ความรู้หาได้ง่ายและสนุกกว่าที่เคย READ MORE
นักศึกษาใหม่
กองทุน
ภาคสมทบ
ศิษย์เก่า
ระบบทวิภาคี
มาทำความรู้จัก C-Tech
C-Tech โรงเรียนประชาธิปไตย
ประกาศรับสมัครครูผู้สอน สาขาวิชาเครื่องกล/ยานยนต์ 1 ตำแหน่ง...
     รับสมัครครูผู้สอน สาขาวิชาเครื่องกล/ยานยนต์ 1 ตำแหน่ง
มีใบประกอบวิชาชีพจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครด้วยตนเอง ติดต่องานบุคลากร ชั้น 2
อาคารเรีืองวิชา วิทยาลัยเทคโนโลยึชนะพลขันธ์ นครราชสีม...
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560...
     Download ตารางสอบ ปวช. ,  Download ตารางสอบ ปวส.

ตรวจเช็คบัตรเข้าห้องสอบและบัตรนักศึกษา แต่งกายให้เร...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค...
     การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 3
1.นายณรงค์เดช นาชม
2.นายดนุ ชอบสวน
นักศึกษาสาขาวิชาช่างเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ ...
ตารางสอบกลางภาคเรียน 1/2560...
     Download ตารางสอบ ปวช. ,  Download ตารางสอบ ปวส.

ตรวจเช็คบัตรเข้าห้องสอบและบัตรนักศึกษ...
ผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค...
     วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา ได้รับการคัดสรรจากคณะกรรมการให้เป็นผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค
โดยได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน