SMART CLASSROOM ห้องเรียนอัจฉริยะ

... หนึ่งเดียวห้องเรียนอัจฉริยะทุกห้องทั้งวิทยาลัย มีทั้งโต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับอากาศ ตอบโจทย์ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม ความรู้หาได้ง่ายและสนุกกว่าที่เคย READ MORE
นักศึกษาใหม่
กองทุน
ภาคสมทบ
ศิษย์เก่า
ระบบทวิภาคี
มาทำความรู้จัก C-Tech
C-Tech โรงเรียนประชาธิปไตย
เราชาวชีเทค ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา...
     เราชาวชีเทค ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
“วัดหนองบัวรอง” ณ บริเวณรอบเมือง จังหวัดนครราชสีมา
และ “เทศบาลตำบลบ้านใหม่” ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 17 ก...
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค...
     การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร Electrical Installations
ขอแสดงความยินดี นายอัมรินทร์ แผ้วสูงเนิน ปวส.1 สาขาช่างไฟฟ้า
ได้เหรียญทองแดง ณ สถาบ...
ชาวซีเทค เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. "เราทำความดีด้วยหัวใจ"...
     ชาวซีเทค เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
จิตอาสาพัฒนาฟื้นฟู และปรับภูมิทัศน์ลำตะคอง (หน้าประตูระบายน้ำมะขามเฒ่า)
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ณ บริเวณลำตะคอง ต...
เชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมคนรุ่นใหม่ C-TECH...
     เชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมคนรุ่นใหม่ C-TECH INNOVATION 2019
วันที่ 19-20 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมแจ่มจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์นครราชสีมา...