[ 26 ส.ค. 59 ] ทดสอบปฏิบัติ ศูนย์ช่างฝีมือแรงงาน สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ ๑

การทดสอบปฏิบัติ ศูนย์ช่างฝีมือแรงงาน สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ ๑
วันที่ 26 ส.ค. 2559