[ 13 ก.ย. 59 ] ศูนย์ทดสอบช่างฝีมือแรงงาน สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ ๑ รุ่น 2

ศูนย์ทดสอบช่างฝีมือแรงงาน สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ ๑ รุ่น 2