[ 26 ธ.ค. 59 ] การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ ๑

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ ๑