[ 25 ก.ค. 60 ] ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 วันที่ 18-21 ก.ค. 60

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 วันที่ 18-21 ก.ค. 60