[ 28 พ.ย. 60 ] กิจกรรม Fix It Center และ กิจกรรม Learnning Camp

กิจกรรม Fix It Center และ กิจกรรม Learnning Camp ปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 และ ค่ายลูกเสือปากช่องแคมป์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560