[ 07 ธ.ค. 60 ] Learning-D Plus ทัศนศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตอาสา ครั้งที่ 2