[ 21 ธ.ค. 60 ] พิธีเปิดศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

พิธีเปิดศูนย์ประเมินความรู้ ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 21 ธันวาคม 2560