[ 25 ม.ค. 61 ] Fix it center ที่บ้านบ่อปลา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

Fix it center ที่บ้านบ่อปลา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
วันที่ 17-18 มกราคม 2561