[ 26 มี.ค. 61 ] พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร๊จการศึกษาในปีนี้ พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
โดยท่าน ดร.สำราญ หงษ์กลาง
วันที่ 25 มีนาคม 2561