[ 29 มิ.ย. 61 ] อบรมศีลธรรมและวัฒนธรรมของพระธรรมฑูต ประจำปีการศึกษา 2561

อบรมศีลธรรมและวัฒนธรรมของพระธรรมฑูต ประจำปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรืองวิชา วันที่ 28 มิถุนายน 2561