[ 09 ก.ค. 61 ] บริการศูนย์ซ่อม Fix it Center ที่ตำบลบ้านใหม่

บริการศูนย์ซ่อม Fix it Center ที่วัดบ้านใหม่ เทศบาลตำบลบ้านใหม่
อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 5-6 กรกฏาคม 2561