[ 10 ก.ย. 61 ] สัมมนาการตลาด "เทคนิคการตลาดออนไลน์" นักศึกษา C-TECH PLUS

สัมมนาการตลาด "เทคนิคการตลาดออนไลน์" นักศึกษา C-TECH PLUS
(ภาคสมทบ) วันที่ 9 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมแจ่มจันทร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา