[ 02 ต.ค. 61 ] กิจกรรมจิตอาสา อวท. สาขาวิชาการโรงแรม บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

กิจกรรมจิตอาสา อวท. สาขาวิชาการโรงแรม บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ในงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ ในสองรัชกาล วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ณ เซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา