[ 18 ต.ค. 61 ] Learning-D Plus ทัศนศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตอาสา

Learning-D Plus ทัศนศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตอาสา ของนักศึกษา ภาคสมทบ ณ หาดจ้าวหลาว จังหวัดจันทบุรี วันที่ 6 ตุลาคม - 7 ตุลาคม 2561