[ 26 ธ.ค. 61 ] กิจกรรม Fix It Center และ กิจกรรม Learnning Camp ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม Fix It Center และ กิจกรรม Learnning Camp ปีการศึกษา 2561 Fix It Center 3 โรงเรียนด้วยกัน 1.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 2.โรงเรียนปากช่อง 2 3.โรงเรียนปากช่องพิทยาคม และ จัดกิจกรรม Learnning Camp ณค่ายลูกเสือปากช่องแคมป์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561