[ 06 ส.ค. 62 ] พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2562