[ 06 ส.ค. 62 ] ศึกษาดูงาน ระดับชั้น ปวช. ทุกสาขาวิชา

ศึกษาดูงาน ระดับชั้น ปวช. ทุกสาขาวิชา
ที่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด
วันที่ 2 สิงหาคม 2562