หัวข้อ : ขอเชิญชวนนักศึกษา ปวส. 1 และ 2 สมัครเข้าร่วมโครงการ SINGHA R - INTERN ปีที่ ๙
| เข้าชม 716 |

ขอเชิญชวนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 1 และ 2 สมัครเข้าร่วมโครงการ SINGHA R - INTERN ปีที่ ๙ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 โอกาสดีๆ มาแล้วรีบเลย

วันที่ลงโพสต์ 27 ส.ค. 62