หัวข้อ : อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 77
| เข้าชม 304 |

รุ่นที่ 77 อบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 วันที่ 15-17 ส.ค. 60 และทดสอบมาตรฐาน วันที่ 18 ส.ค. 60

วันที่ลงโพสต์ 24 ก.ค. 60