หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค
| เข้าชม 202 |

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 3
1.นายณรงค์เดช นาชม
2.นายดนุ ชอบสวน
นักศึกษาสาขาวิชาช่างเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ ระดับชั้น ปวส.1

วันที่ลงโพสต์ 25 ก.ค. 60