หัวข้อ : เราชาวชีเทค ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
| เข้าชม 113 |

เราชาวชีเทค ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
“วัดหนองบัวรอง” ณ บริเวณรอบเมือง จังหวัดนครราชสีมา
และ “เทศบาลตำบลบ้านใหม่” ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

วันที่ลงโพสต์ 09 ก.ค. 62