หัวข้อ : มูลนิธิทิสโก้ได้มอบทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
| เข้าชม 114 |

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มูลนิธิทิสโก้ได้มอบทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
โดย คุณฟ้ามุ่ย วัชรานนท์ ตำแหน่งผู้จัดการธนาคารทิสโก้
1.นายพลวัต เนตรจินดา ปวช. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.นายภานุพงษ์ ศรีบุญชู ปวช. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
ณ ห้องประชุม 20 โรงเรียนบุญวัฒนา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

วันที่ลงโพสต์ 30 ก.ค. 62