กิจกรรมวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563วันที่โพสต์ 22 ธ.ค. 63